Matematikbiennalen dag 2

På bästa sändningstid uppträdde utbildningsminister Jan Björklund och talade till menigheten. Ett mycket givande framträdande måste jag säga. Hans tal rörde sig kring Pisa, löner, legitimationer, kommunalisering, reformer mm. Icke sällan med fyndiga poänger dessutom.

Sverige befinner sig i Pisa-undersökningen på plats 38. Vi har blivit omsprungna av länder som svenska elever inte ens vet var de ligger. Det ena är förklaringen till det andra!

Björklund erkände somliga fel de borgliga regeringarna gjort och skyllde resten på de socialdemokratiska. Tex genomförde en tidigare borglig regering att gymnasielever skulle kunna välja kurser fritt. En socialdemokratisk regering fullföljde med att alla kurser skulle vara lika mycket värda i betyget. Följden av dessa två beslut blev att elever valde bort krävande kurser på gymnasiet. Enlig Björklund blev den mest populära kursen ”Mumsig mat i mysig miljö”. Efter detta infördes meritpoäng!

Av de många spontanapplåderna att döma står Björklund högt i kurs hos lärare, åtminstone hos matematiklärare – i alla fall hos de matematiklärare som deltog i biennalen. Hans argumenteringar och förklaringar gick hem hos den tusenhövdade publiken.

Näst sista föredraget hette ”Kleinlektioner” och var mycket inspirerande. Den avslutande delen tog upp Ramsey-tal men jag blev varse att detta inte var något för nybörjare precis. Redan efter några minuter tappade jag tråden och blev helt bortkollrad. Den som vill pröva sina krafter kan fördjupa sig här: http://projekter.aau.dk/projekter/files/14433170/thesis_nonote.pdf

Föredragets inledande del handlade dock om mittpunktsnormaler i trianglar och det ska jag låta FT13 fascineras av.

Sista föredraget innan hemresan bar titeln ”Tankeavslöjande aktiviteter”. Jag fick med mig en kanonbra aktivitet som ska genomföras då åk 8 kommer på besök till gymnasiet 27 febr! Dessutom måste vi få till ett litet miniprojekt i matematik-svenska på skolan. Jag har nämligen i bagaget ett förnämligt förslag som både elever och pedagoger helt enkelt måste finna behag i.

E-läromedel? Jo, jag har anmält intresse för två digitala läromedel i matematik. Ett nordisk forskningsbaserat projekt tilltalade mig lite extra. De hade på flera punkter bra lösningar på den berättigade kritik eleverna i NA11 tidigare framfört mot digitalt läromedel.

Så har jag också med mig hem en liten gåva till våra elever. Några unga studenter saluför nu appen Math Leaks som ger förklarande lösningar till alla uppgifter i ett av de läromedel vi använder på gymnasiet. Men, smakar det så kostar det! 38 kr/mån närmare bestämt. Själva tipset om appen är däremot gratis!

Matematiksatsning i Umeå

Det går riktigt bra för Umeå nu. Kommunens matematiksatsning ger utdelning. Statistiken talar sitt tydliga språk (klicka på diagrammet). Matematiklyftet är en av förklaringarna men inte den enda. ”Rätt stöd i rätt tid – åtgärdstrappa” är titeln på det informationsblad jag har framför mig. En liten mini-sammanfattning låter såhär:

  • Åtgärdsprogram ska innehålla specificerade insatser som följs upp minst 4 ggr/år
  • Stöd som inte kan ges inom klassens ram ska ges utanför timplanebunden tid
  • Intensivundervisning under begränsade perioder bör vara ett alternativ som övervägs i första hand
  • Kompensatoriska hjälpmedel ska tillhandahållas så tidigt som möjligt men senast från åk 3.

Institut Mittag-Leffler

Till slut har jag en läckerhet till matematiklärarna som samtidigt är en godbit även för skolledningen: På Institut Mittag-Leffler i Djursholm hålls varje sommar de s.k. Kleindagarna. I en fantastisk miljö samlas ca 20 gymnasielärare och ett antal universitetslärare inom matematik för att tillsammans fortbilda sig och arbeta fram lektionsplaneringar för gymnasiet. Syftet är att överbrygga gapet mellan gymnasium och högskola.

De som tidigare deltagit på sådana Kleindagar har enligt enkäter varit 100 % nöjda – och det säger inte litet. Det är ju ändå lärare vi talar om! http://skm.kva.se/index.php/kleindagarna/kleindagarna-2014/

Godbiten för skolledningen kommer här: Kleindagarna är helt gratis! Varken kurs eller uppehälle kostar något. Dock får skolan ombesörja resan.

I och med att Matematikbiennal 2014 nu är tillända har förberedelserna för nästa biennal börjat. Den går av stapeln i slutet av januari 2016 i Karlstad och temat blir ”Matematikens underbara resa”. Det torde inte vara någon hemlighet att Karlstads universitet travesterar på ”Nils Holgerssons underbara resa” och för egen del hoppas jag få fortsätta rapportera även från den resan :).

/Berthold