Naturvetarna på forskardag

Vad händer när a x b inte är lika med b x a? Vad kan bananflugan lära oss om Alzheimers sjukdom? Kan ett material bli utmattat? Varför en massa klimatmål men inga gödselmål? Kan byggbranschens sega gubbar bli effektivare? Vad är det som gör att du kan tänka en tanke?Linköpings universitet 8

Detta är bara några av de frågor som naturvetareleverna på Hultsfreds gymnasium fick svar på under spännande populärvetenskapliga föreläsningar på Linköpings universitet. Att få besöka universitetet och se vad de olika ämnena innefattar och vilka möjligheter som finns längre fram är en förträfflig möjlighet för våra elever.

I pauserna minglades det runt bland olika montrar där universitetets forskare visade upp sina områden och bredden på sin forskning.

Karina Brånstrand