Höger bild: Fotograf William Sames

Ny plattform för näringsliv och lärande

Gymnasium

Nu tar vi nästa steg med en ny plattform för näringsliv och lärande

Hur skapar vi något som har det företagen behöver, samtidigt som det lyfter lärandet och ger tillväxt i vår kommun? Den frågan ställde vi oss.

Vårt gemensamma Hackerspace*/ Makerspace*, Additivt Center* är en sådan möjliggörare i en kreativ miljö med fokus på lärande och näringslivets behov.

– Målet är att höja kompetensen och öka anställningsbarheten för dagens och morgondagens behov, med hjälp av både gymnasial och eftergymnasial utbildning, samt förbättra integrationsmöjligheterna, förklarar näringslivsstrateg Michael Leijonhud.

En 200 kvm stor lokal i direkt anslutning till gymnasiet kommer att användas. Under en femårsperiod satsas 7,5 miljoner kronor på projektet.

Våra planer har presenterats vid olika tillfällen för kommunens tillväxt- och näringslivsråd. Flera företagare har visat stort intresse för vad vi håller på med och nu är tiden mogen att hitta fler samarbetsformer mellan näringsliv och utbildning. Allt för att ta nästa steg framåt i arbetet med att utveckla 3D-printing (additiv tillverkning) i vår kommun.

– 3D-printing kommer med all säkerhet bli en allmänt använd teknologi i merparten av de produktutvecklande och tillverkande företagen. Det är också högst troligt att personal som kan hantera och effektivt utnyttja 3D-printing blir en bristvara, då den precis som andra teknologier kräver rätt kompetens hos medarbetarna. Med andra ord borde tillgången på kompetent personal vara en positiv konkurrensfaktor för kommunen, samtidigt som arbetsmarknaden för utbildade studenter torde vara god, säger Mats Lundin VD på Swerea/IVF.

Våra ambitioner och målsättningar är stora och tillsammans med Swerea IVF, både som en källa till kunskap och som en partner för utbildning och konkret arbete med 3D-modellering och 3D-printing. Därmed blir vi en kommun att räkna med i dessa sammanhang. Enkelt uttryckt vill vi sätta oss på kartan i utbildningssverige när det gäller additiv teknik.

Vi och företagen hittar exempelvis möjligheter där elever kan utföra verkliga praktikfall i en gemensamt uppbyggd miljö. I de verklighetsknutna projekten arbetar företagen och kommunen tillsammans med att genomföra och driva projekten framåt.

Dessutom kommer företagen själva med egen personal kunna ta fram prototyper.

En bärande insikt för oss är att utbildas och lära sig samtidigt som man gör något på riktigt är en livsviktig drivkraft oavsett om det gäller 3D eller något annat. Undervisningen och utbildningen får då en djupare mening.

-Att sätta utbildningen i skarpa lägen har vi rektorer på gymnasiet pratat mycket om den senaste tiden, säger Andreas Ekberg rektor på gymnasiet. Nu får vi en fantastisk möjlighet att få in ny teknik och ett entreprenöriellt tänkande i lärprocesserna, helt enligt läroplanens intensioner. Ett Hackerspace där vi erbjuder en mångfald av den senaste tekniken kommer att förändra utbildningen för alla våra elever oavsett program.

På sikt är målet att man som elev, oavsett om det gäller gymnasieutbildning eller en yrkesutbildning på Campus, tydligt ska se när man gör sitt val, att ”ska jag jobba med framtiden ska jag utbilda mig i Hultsfreds kommun”.


*Hackerspace: En plats som ger teknikintresserade en möjlighet att träffas och dela sitt teknikintresse. Användarna styr själva processerna och drivs av möjligheterna som erbjuds när det gäller att tänka kring och använda spetsteknologi på bästa sätt. Möjligheten att skapa projekt med andra och att dela idéer med varandra driver utvecklingen framåt fortare än vad som annars vore möjligt.

*Makerspace: En plats där man skapar en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer. Spektret av intressen bland medlemmar på Makerspaces är ofta brett.

*Additivt center: 3D-utskrifter, även känd som additiv tillverkning, olika processer som används för att skapa ett tredimensionellt objekt. 3D-utskrifter är successiva skikt av material bildas under datorkontroll för att skapa objektet. De kan ha nästan vilken form eller geometri och produceras av en 3D-modell eller annan elektronisk datakälla. En 3D -skrivare är en typ av industrirobot.