Ambassadörsskola

Ambassadörsskola för Europaparlamentet

Hultsfreds Gymnasium är ambassadörsskola för Europaparlamentet. Det innebär att skolan aktivt arbetar med frågor som rör oss som EU-medborgare. För att bli ambassadörskola har 2 lärare på ekonomiprogrammet genomgått en utbildning som utformats av Europaparlamentet.

Syftet med programmet är att få elever att bli medvetna om att vi är medborgare i EU och därigenom bli mer aktiva EU-medborgare. Tack vare programmet har skolan fått kontakter som har inneburit möjlighet att få åka till Bryssel.

På skolan finns det en elevgrupp, juniorambassadörer, som lyfter EU-frågor under skolåret. Det kan handla om aktuella frågor som behandlas i EU. Eleverna har också ansvar för en informationsplats (EU-InfoPoint) i skolan där aktuell information om EU visas. Juniorambassadörerna får också göra studiebesök på tex riksdagen och Sveriges television. Eleverna kan också få möjlighet att träffa parlamentariker ifrån Europaparlamentet.