RESTRIKTIONER HANDELSPLATSER

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett brett högskoleförberedande program som i första hand är avsett att förbereda för högskoleutbildningar i ekonomi och juridik, men som också förbereder för områden såsom redovisning, administration och försäljning.

Utbildningen passar dig som är intresserad av samhälls- och företagsekonomi. Du läser om rättssystemets uppbyggnad och hur det fungerar. Du läser om samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används, företagsekonomi handlar om hur man driver ett företag och juridik handlar om hur lagar påverkar företag och privatpersoner.

Du läser också om ekonomiska förhållanden i samhället, om handel mellan länder, och om företagens roll och ansvar. Du lär dig att analysera information utifrån samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska perspektiv. Utbildningen är högskoleförberedande så du kan studera vidare på högskola inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Det här lär du dig

Programmet ger kunskaper om de villkor företag arbetar under. Det gäller frågor som organisation, inköp och försäljning, bokföring och lagar inom marknadsföring, samt vinst i företag. Du lär dig om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för lagar och avtal för privatpersoner och företag. Du läser även historia, för att på så vis förstå nutiden bättre.

Diplomerad gymnasieekonom – För dig som vill lite mer!

På Hultsfreds gymnasium kan du bli diplomerad gymnasieekonom. En diplomerad gymnasieekonom är både anställningsbar och har behörighet till universitet och högskolor.  Utbildningen ska motsvara näringslivets krav, samarbete med företag borgar för att kvaliteten säkerställs. Ett utomstående certifieringsorgan följer upp och kontrollerar vår verksamhet. Det är viktigt att en diplomerad gymnasieekonom kan koppla ihop teori och verklighet, att de förstår helheter och sammanhang.

Certifieringsorganet har definierat en mängd perspektiv som ska genomsyra utbildningen i skolan bland annat entreprenörskap, etik, genus, miljö, samhällskunskap, matematik och naturvetenskap. I samarbetet med företagen får eleverna möjlighet att koppla ihop det de lär sig med hur det fungerar på riktigt!

Diplomeringen kräver:

En diplomerad gymnasieekonom har gått ett ekonomiprogram som är certifierat och:

 • visat att hon/han har affärs-, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens.
 • genomgått en utbildning som innehåller moment som utvecklar social kompetens.
 • läst minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav minst 400 poäng i kurserna företagsekonomi.
 • läst minst till och med steg 2 i moderna språk på gymnasiet.
 • läst minst till och med Matematik 3.
 • fått lägst betyget E i alla kurser på programmet.
 • genomfört ett Gymnasiearbete 100 poäng med ekonomisk inriktning.
 • genomgått en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande.

Inriktningar

 • Ekonomi
  Du lär dig om förutsättningarna för att driva företag teoretiskt och praktiskt genom att bland annat läsa redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Du driver också UF-företag som ger dig praktisk erfarenhet.
 • Juridik
  Juridiken tar upp rättssystemet i ett demokratiskt samhälle och hur det påverkas av internationell rätt. Du lär dig att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Poängplan

I poängplanerna kan du se vilka kurser som ingår, deras poängtal och när kursen läses.

Kontakter

Thomas Wigren

Programutvecklare EkonomiprogrammetE-POST: thomas.wigren@hkedu.sePedagoger

Elisabeth Kling

GymnasiechefTELEFON: 010-354 25 20E-POST: elisabeth.kling@hultsfred.seSkolledning