Introduktionsprogrammen (IM)

Introduktionsprogrammen ska ge dig som inte uppnått behörighet till nationellt program nya möjligheter. Via programmen kan eleven uppnå behörighet, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Programmet är även till för dig som har särskilda behov av en individuell studieplanering.

De fyra introduktionsprogrammen är:

  • Programinriktat val (IMV)
  • Yrkesintroduktion (IMY)
  • Individuellt alternativ (IMA)
  • Språkintroduktion (IMS)