Naturvetenskapsprogrammet

Programmet stimulerar alla intressen och är meriterande för i stort sett alla vidare studier och yrken. Utbildningen ger en bred grund för fortsatta studier efter gymnasiet inom naturvetenskap, matematik och miljövetenskap. Undervisningen väcker nyfikenhet, upptäckarglädje och utvecklar förmåga att lösa problem samt att tänka kritiskt och analytiskt. Programmet passar dig som är intresserad av vetenskap och matematik och vill ha en bred och allmänbildande gymnasieutbildning. Utbildningen passar dig som vill studera vidare på högskola efter gymnasiet.

Utbildningen på naturvetenskapsprogrammet är både praktisk och teoretisk. Experiment, laborationer, fältstudier och andra praktiska moment är vanliga inslag i utbildningen. Vill du kanske studera till läkare, veterinär, astronom, företagsutvecklare eller bli forskare så ska du gå naturvetenskapsprogrammet.

Det här lär du dig

Du lär dig om kemiska processer, du lär dig om matematik och hur matematik kan användas för att beskriva olika fenomen i naturen. Du läser om hur naturvetenskap och samhällsutveckling har påverkat och påverkar varandra. Du läser om naturvetenskapens roll i miljöfrågor. Du läser också om naturvetenskapens historia.

Inriktningar

  • Naturvetenskap
    Innehåller fördjupande kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen ger en bred grund.
  • Naturvetenskap och samhälle
    Du läser naturvetenskap och även samhällskunskap och geografi. Denna inriktning passar om du är intresserad av miljöfrågor.

Poängplan

I poängplanerna kan du se vilka kurser som ingår, deras poängtal och när kursen läses.

Kontakter

Johanna Haskett

Programutvecklare NaturvetenskapsprogrammetTELEFON: 010-354 29 74E-POST: johanna.haskett@hkedu.sePedagoger