Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Är du intresserad av att hjälpa människor och göra betydelsefulla insatser som gör gott för människor? Du är en människa som har lätt att sätta andras behov framför dina egna, kan läsa av hur andra mår och har god självkännedom. Välj då Vård- och omsorgsprogrammet på Hultsfreds gymnasium, så får du kunskaper inom hälso- och sjukvård som gör att du kan underlätta för människor som är i behov. Undervisningen bedrivs casebaserad vilket innebär att vi arbetar med verklighetsbaserade patientfall. Det är inte bara roligare utan leder också till en ökad förståelse.

Utbilda dig till undersköterska

När du går Vård- och omsorgsprogrammet studerar du människan ur flera olika synvinklar. Du får kunskaper inom områden som anatomi och fysiologi, omvårdnadsvetenskap, pedagogik, sociologi och psykologi. Undervisningen är både teoretisk och praktisk. De praktiska momenten tränar vi på i våra moderna metodrum med aktuellt material. Du får också veta mer om vad du ska tänka på när du ska bemöta personer med olika behov.

Utbildningen är kvalitetssäkrad genom VO-college, samverkan mellan skola och arbetsliv. Efter avslutad godkänd utbildning tilldelas du ett diplom genom VO-college. Ett B-körkort gör det lättare för dig att få jobb som undersköterska, därför får eleverna på VO ett ekonomiskt bidrag (i form av stipendium vid studenten) efter tre års godkända studier.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Ett viktigt momentet i yrkesutbildningen är APL (arbetsplatsförlagt lärande) där teoretiska kunskaperna ska tillämpas i verkligheten. I VO-programmet ingår minst 16 veckors apl under gymnasieutbildningen. Redan efter några veckor i ÅK1 sker den första APL inom äldreomsorgen (hemtjänst eller särskilt boende) för att få en uppfattning om undersköterskeyrket.

I Åk2 sker APL inom äldreomsorg igen men då inom den andra vårdformen mot i ettan. Under ÅK3 sker APL på sjukhus, hälsocentral, psykiatrin eller på en gruppbostad.

Möjliga jobb efter gymnasiet

Direkt efter utbildningen på Vård- och omsorgsprogrammet är du anställningsbar som undersköterska. Du kan jobba inom sjukvård, psykiatrisk vård, hemsjukvård, och på särskilda boenden för funktionshindrade och äldre eller förebyggande inom hälsa.

Högskolebehörighet

Du kan välja att läsa Svenska 3, Matematik 2a och Engelska 6 så får du grundläggande behörighet till högskolan.

Poängplan

I poängplanen kan du se vilka kurser som ingår, deras poängtal och när kursen läses.

Kontakter

Regina Arvidsson

Programutvecklare Vård- och omsorgsprogrammet (VO)TELEFON: 010-354 29 76E-POST: regina.arvidsson@hkedu.sePedagoger