ÖSK gästar NA

I serien ”Naturvetare kommer tillbaka” gästades NA-programmet av Helena Grybäck Svensson, Nicklas Holmquist och Mikael Pettersson från ÖSK (Östra Smålands kommunalteknikförbund).

De gav en fin inblick i hur naturvetenskapliga ämnen i skolan används ute i arbetslivet samtidigt som vi fick tre exempel på hur olika vägarna efter gymnasiet kan gestalta sig. Inte minst deras konkreta tips till NA-eleverna i frågor som rör utbildning, anställning, sommarjobb, gymnasiearbete … landade perfekt.

Med en årsbudget på 300 000 000 kr och 150 000 m2 fastigheter att förvalta för förutom snöröjning, vatten, avlopp, renhållning, markarbeten mm mm var Helenas, Nicklas och Mikaels bestämda uppfattning att kommunal verksamhet är mycket skiftande. Akutärenden innebär att den ena dagen inte är den andra lik.

En sådan vardaglig sak om mögel i ett hus innebär att man direkt måste ha kunskaper om miljö och om biologi. Men även kemikunskaper är nödvändiga när man hanterar farliga ämnen och med tanke på ventilation, strömningar i luft och byggnadskonstruktioner behövs även fysikkunskaper.

Det råder brist på ingenjörer, främst inom väg- och anläggning men också inom vatten- och avlopp. Den elev som vill utbilda sig inom området kan se fram mot en stor arbetsmarknad.

Eleverna fick några konkreta råd: Sök sommarjobb och praktikplats. Får du in en fot i företaget är det mycket lättare att få fast jobb. Visa engagemang och intresse. Stäng aldrig några dörrar! dvs, tidigare kontakter kan bli värdefulla längre fram i livet

ÖSK bjöd även på läckra wienerbröd.

Vi bockar och tackar!

/Berthold