Studerande på pedagogspåret
Pedagogspåret startat

Pedagogspåret i startfasen

Komvux

Nu närmar sig starten för det nya Pedagogspåret på SFI i Hultsfred.

Elever med lärarexamen från sina hemländer får lära om hur det svenska skolsystemet är organiserat och om hur vi arbetar i den svenska skolan, samtidigt som de lär det svenska språket.
Målet är att ta tillvara den kompetens som finns i kommunen helt i linje med vår önskan om en ”Hållbar utbildning- till nytta för dig, för andra och för världen!”