NA & Populärvetenskap

Naturvetenskaplig dag på NA-programmet

Naturvetarna i åk 2 och 3 har haft en Naturvetenskaplig dag där de digitalt har lyssnat på intressanta föreläsningar inom aktuell forskning från Linköpings universitet. Innehållet hade stor spännvidd, allt från Spridningsmodeller för Covid 19 till Leverskada utan en droppe alkohol. Psykisk hälsa, stress, individanpassad läkemedelsbehandling, självskadebeteenden samt framtida utmaningar som livsmedelsproduktion, klimat och biologisk mångfald var andra spännande ämnesområden.

/Helene och Karina

Läs mer om Naturvetenskapsprogrammet (NA)