Professor från UCLA i Los Angeles inspirerar Naturvetarna

Som ytterligare ett inslag i Naturvetarprogrammets satsning på att se fördelarna med att gå NA har före detta eleven Kristina Boström inspirerat samtliga NA elever genom att berätta om sin karriär från naturvetarelev i Hultsfreds till professor, forskare och överläkare i USA.

Kristina kommer ursprungligen från Ryningsnäs utanför Mörlunda och gick ut Stålhagskolan (som gymnasiet hette då) 1977. Därefter fortsatte hon att studera till läkare fem och ett halvt år i Göteborg för att sedan fortsätta med kolesterolforskning i USA. Kristina framhöll att man som elev inte vet vilka enorma valmöjligheter som väntar efter gymnasiet. Hon förmedlar även att goda relationer och kontakter tillsammans med ett hårt arbete genom åren har varit vägledande i hennes karriär.

Sedan 20 år tillbaka arbetar Kristina på UCLA Medical Center i Los Angelses.  Kristina är numera kardiolog, det vill säga hjärtspecialist, och kan titulera sig både som professor och överläkare. Hon driver ett eget forskningslaboratorium med 6-7 anställda samtidigt som hon några dagar i veckan är verksam hjärtläkare i mötet med patienter.  Hon berättar att arbete är oerhört stimulerande och ansvarfullt men också att det kan bli stressigt under vissa perioder. Dessutom ingår mycket skrivande i jobbet då hon ständigt ska publicera artiklar samt ansöka om nya bidrag till forskningen.

Vi blev också inspirerade av Los Angeles och Hollywood, dock inte av den enorma biltrafiken till och från staden. Kristinas framgångsrika liv är ett riktigt spännande äventyr som nu också kantas av oförutsedda gräsbränder och jordbävningar i det vackra bergsområdet Topanga Canyon där hon bor någon mil från staden.

Hade jag varit gymnasieelev idag hade jag mycket väl kunnat tänka mig att gå i Kristina Boströms fotspår.

Karina Brånstrand