3D-teknik och modern produktion, Industritekniska programmet (IN)

Om du är intresserad av teknik, programmering, 3D-modellering och industriteknisk produktion är detta ett program för dig. Utbildningen handlar mycket om datorstyrd produktion och programmering av maskiner för produktion. Du lär dig både traditionell CNC-teknik och modern 3D-printing. Exempelvis mottagande av CAD-underlag, inläsning av underlag, beredning för både traditionell CNC-bearbetning och nytänkande 3D-printning.

Du lär dig om stödstrukturutformning, byggriktning, kloning och fyllning av byggplattformen med mera. Nya begrepp och metoder utvecklas hela tiden och du kommer att få tre lärorika år som kombinerar traditionell teknik med nya banbrytande metoder.

Efter avslutad utbildning är du färdig att börja arbeta direkt inom exempelvis produktframställning, driftsäkerhet och underhåll. Du har också med dig en bra grund att läsa vidare från, antingen på yrkeshögskola eller universitet eller kanske på företaget där du får ditt första jobb.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande betyder att du jobbar ute på en arbetsplats inom ditt yrkesområde. Det ger en inblick i ditt framtida yrke samtidigt som du knyter viktiga kontakter. Utbildningen sker i tätt samarbete med vårt lokala näringsliv och du får som elev praktiskt erfarenhet och inblick i våra lokala företag. Som elev på blir du på det viset en del av kommunens utveckling, samtidigt som du får en gedigen grund för vidare studier eller karriär inom det område du är intresserad av.

Det här lär du dig

Du lär dig att designa produkter för framtidens tillverkningsteknik. Med ny teknik skapas produkter på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Man sparar material utan att kvalitet och hållbarhet försämras. Framtidens industri kräver kreativitet, affärsanda och nytänkande kring design och produktion. Du lär dig modellering i 3D för visualisering genom VR/AR och för 3D-printing för att möta framtidens behov inom industrin.

Du lär dig också hela den industriella tillverkningsprocessen, hur man använder utrustningen, bearbetar material samt hur produkternas kvalitet kan säkras. Du lär dig om de olika produktionsleden och hur produktionen och tekniken påverkar människor och miljö. Du lär dig även om arbetets organisation, ekonomi, resursanvändning och arbetsmiljö.

Inriktningar

Inriktningar som erbjuds på Hultsfreds gymnasium:

  • Produkt och maskinteknik
    Du lär dig om hantering av verktyg, industriella utrustningar och hur man hanterar och bearbetar olika material som används i produktionen.

Poängplan

I poängplanerna kan du se vilka kurser som ingår, deras poängtal och när kursen läses.

Kontakter

Joakim Svensson

Platschef Additivt teknikcenter (IN)TELEFON: 070 - 219 14 25E-POST: joakim@additivtteknikcenter.sePedagoger