Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Är du intresserad av att hjälpa människor och göra betydelsefulla insatser som gör gott för människor? Du är en människa som har lätt att sätta andras behov framför dina egna, kan läsa av hur andra mår och har god självkännedom. Välj Vård- och omsorgsprogrammet på Hultsfreds gymnasium, så får du kunskaper inom sjuk- och hälsovård som gör att du kan underlätta för människor som är i behov.

Utbilda dig till undersköterska

När du går Vård- och omsorgsprogrammet studerar du människan ur flera olika synvinklar. Du får kunskaper inom områden som medicin, omvårdnadsvetenskap, pedagogik, sociologi och psykologi. Undervisningen är både teoretisk och praktisk. De praktiska momenten tränar vi på i våra moderna metodrum med aktuellt material. Du får också veta mer om vad du ska tänka på när du ska bemöta personer med olika behov.

Utbildningen är kvalitetssäkrad genom VO-college, samverkan mellan skola och arbetsliv. Efter avslutad godkänd utbildning tilldelas du ett diplom genom VO-college. Ett B-körkort gör det lättare för dig att få jobb som undersköterska, därför får eleverna på VO ett ekonomiskt bidrag (i form av stipendium vid studenten) efter att ha påvisat yrkeskunskaper under sina tre år samt blivit godkänd i sitt gymnasiearbete.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Ett viktigt momentet i yrkesutbildningen är APL (arbetsplatsförlagt lärande) där teoretiska kunskaperna ska tillämpas i verkligheten. I VO-programmet ingår minst 17 veckors apl under gymnasieutbildningen. Redan efter några veckor i ÅK1 sker den första APL inom äldreomsorgen (hemtjänst eller särskilt boende) för att få en uppfattning om undersköterskeyrket.

I Åk2 sker APL inom äldreomsorg igen men då inom den andra vårdformen mot i ettan.

Under ÅK3 sker APL utifrån de fördjupningskurser man valt att läsa. Våra utgångar är Akutsjukvård (kurser: Akutsjukvård och Medicin 2) och Psykiatri (kurserna: Psykiatri 2 och Samhällsbaserad psykiatri).

Möjliga jobb efter gymnasiet

Direkt efter utbildningen på Vård- och omsorgsprogrammet är du anställningsbar som undersköterska. Du kan jobba inom akutsjukvård, psykiatrisk vård, hemsjukvård, och på särskilda boenden för funktionshindrade och äldre eller förebyggande inom hälsa.

Högskolebehörighet

Du kan välja att läsa Svenska 3, Matematik 1 och Engelska 6 så får du grundläggande behörighet till högskolan.

Poängplan

I poängplanen kan du se vilka kurser som ingår, deras poängtal och när kursen läses.

Kontakter

Regina Arvidsson

Programutvecklare VOTELEFON: 0495-24 00 91E-POST: regina.arvidsson@hkedu.sePedagoger