Skolstart

Alla elever som börjar ett nationellt program i årskurs 1 startar tisdagen den 20 augusti kl. 8.15 i gymnasiets matsal. Skyltad från huvudentrén. Efter introduktionen mentorsdag till kl. 15.00.

Elever som ska börja introduktionsprogrammen (IM) åk 1 samlas i M-korridoren mitt emot matsalen tisdagen den 20 augusti kl. 8.15 Efter introduktionen mentorsdag till kl. 15.00.

Samtliga elever oavsett årskurs på gymnasiesärskolan börjar tisdagen den 20 augusti kl. 8.15 i C-huset, Hultsfreds gymnasium.

Årkurs 2 och åk 3 startar onsdagen den 21 augusti kl. 8.00 i de salar där ni haft coaching förra läsåret. Elever som ska börja IM åk 2 och åk 3 samlas i M-korridoren kl. 8.00.

Kontakter

Silja Lürges

SkoladministratörTELEFON: 010-354 29 68E-POST: Silja.Lurges@hultsfred.seServicefunktion