Skolstart 2023

Alla elever som börjar ett nationellt program i årskurs 1 startar måndagen den 21 augusti kl. 08.30 i gymnasiets matsal. Skyltad från huvudentrén. Efter introduktionen, mentorsdag till kl. 14.00.

Alla elever på introduktionsprogrammen (IM), oavsett årskurs, samlas i gymnasiets matsal måndagen 21 augusti kl. 08.30. Efter introduktionen, mentorsdag till kl. 14.00.

Samtliga elever oavsett årskurs på anpassad gymnasieskola börjar måndagen den 21 augusti kl. 08.00 i C-huset, Hultsfreds gymnasium.

Årkurs 2 och åk 3 startar tisdagen den 22 augusti kl. 09.00 i de salar där ni haft coaching förra läsåret.

Kontakter

Hanna Waern-Andersson

AntagningssekreterareTELEFON: 010-354 26 10E-POST: hanna.waern.andersson@hultsfred.seAdministration

Silja Lürges

SkoladministratörTELEFON: 010-354 29 68E-POST: Silja.Lurges@hultsfred.seServicefunktion