Skolstart

Alla elever som börjar ett nationellt program i årskurs 1 startar tisdagen den 24 augusti klockan 9:15 i gymnasiets matsal. Det är skyltat från huvudentrén. Efter introduktionen är det mentorsdag till klockan 14:00.

Alla elever på introduktionsprogrammen (IM), oavsett årskurs, samlas i gymnasiets matsal onsdagen 25 augusti klockan 9:15 Efter introduktionen är det mentorsdag till klockan 14:00.

Samtliga elever på gymnasiesärskolan, oavsett årskurs, börjar tisdagen den 24 augusti klockan 8:00 i C-huset, Hultsfreds gymnasium.

Årkurs 2 och 3 startar onsdagen den 25 augusti klockan 8:00 i de salar där ni haft coaching förra läsåret.

Kontakter

Hanna Waern-Andersson

AntagningssekreterareTELEFON: 010-354 26 10E-POST: hanna.waern.andersson@hultsfred.seAdministration

Silja Lürges

SkoladministratörTELEFON: 010-354 29 68E-POST: Silja.Lurges@hultsfred.seServicefunktion