Skolstart

Årskurs 1 startar måndagen den 20 augusti i gymnasiets samlingssal. Skyltad från huvudentrén. Efter introduktionen mentorsdag till kl. 14.00

Elever som ska börja IM åk 1 samlas i M-korridoren mitt emot matsalen kl. 8.15

Upprop för dig som ska börja EK, ES, NA och SA kl. 8.15

Upprop för dig som ska börja BF, EE, FT, HT, IN, LÄ eller VO kl. 9.15, gäller även dig som fått en IMpro-plats.

Samtliga elever på gymnasiesärskolan börjar måndagen den 20 augusti kl. 8.15 i C-huset, Hultsfreds gymnasium.

Årkurs 2 och åk 3 startar tisdagen den 21 augusti kl. 8.00 i de salar där ni haft coaching förra läsåret. Elever som ska börja IM åk 2 och åk 3 samlas i M-korridoren kl. 8.00