Skolval EU på fredag

På fredag röstar eleverna på Hultsfreds gymnasium i EU-skolvalet. I veckan kommer lokala kommunpolitiker från våra riksdagspartier att finnas i skolans korridorer för att informera och svara på frågor. Eleverna kan då passa på att lära sig mer om EU och de olika partiernas politik inför skolvalet på fredag.

Under fem veckors tid har eleverna på Ekonomiprogrammet jobbat med att söka informatorn och producera material för olika kanaler: Film, Pod, presentationer och Instagram med innehåll om EU och de olika partiernas politik. Eleverna har också kontaktat och bjudit in partierna som denna vecka besöker skolan.

Länk till elevernas EU-Instagram

Vi frågade några av våra elever hur de ser på EU-valet, vad som är viktigt, vad som är bra och dåligt med EU och hur det tänker inför fredagens skolval. Vad tycker du?

Frågor till några av våra elever inför valet

Vilken fråga är viktigast för dig?
Miljöpåverkan, demokrati, bättre klimat och samhälle. Artikel 11, sänkta bensinpriser. Jämställdhet.

Vilken fråga är viktigast för Sverige?
Demokrati. Bensinen, lämna EU, integration etc. Att Sverige har egen makt men ändå samarbete med andra länder.

Vilken fråga är viktigast för EU?
Miljön, invandring, immigration/miljö, djurhållningslagar.

Vad är det bästa med EU?
Hjälpa varandra. Rörelsefriheten. Gemenskap och samarbete mellan länder. Allt. Tanken.

Vad är det sämsta med EU?
Kostnader. Olika syn på politik och demokrati. Mycket. Om de har dålig syn på något så kan man påverkas.