Språkelever på Linneuniversitetet
Språkelever på Linneuniversitetet

Språkelever på Linnéuniversitetet

Gymnasium

Fredagen den 14 januari var språkeleverna som läser tyska, spanska och franska på studiebesök på Linneuniversitetet i Växjö. Det var ett väl mottagande de fick av högskoleeleverna som hade anordnat olika tävlingar samtidigt som de berättade om deras program. Eleverna från Hultsfreds gymnasium som läser tyska fick lyssna på en mycket intressant tyskaföreläsning som hölls av både lärare och elever på Linneuniversitetet. Bland annat fick eleverna ta del av möjligheterna med att läsa vidare på högskola med det tyska språket i fokus och erfarna elevers tankar kring att fullfölja detta. Det var mycket intressant och lärorikt! Spanska- och franskaeleverna fick även de en fin dag med dans och språkföreläsningar. Skolan bjöd även på en god lunch!