Stipendier på NA

Berzeliusdagarna

Thea och Naba i NA17 har varit på Berzeliusdagarna, uppkallade efter den svenske kemisten Jöns Jacob Berzelius. Det är en tvådagars konferens på Stockholms universitet med syftet att uppmuntra gymnasieelever till fortsatta kemistudier och vad man jobbar med som kemist. Forskare från hela världen håller inspirerande föredrag, allt från nya grundämnen till kemikalier i vår mat. Kriminalteknik, läkemedel och hållbar paketering från träindustrin är andra spännande ämnen som visar att en kemist kan göra många olika saker.

Molecular Frontiers Symposium

Lena och Amir i NA18 fick läsårets Molecular Frontiers Symposium-stipendium – ett naturvetenskapligt stipendium arrangerat av Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Kännetecknade för konferensen var alla utländska föreläsare från Tyskland, Frankrike och USA. Eftersom några av dem tilldelats Nobelpriset förstår man att stipendiet är en av de finare utmärkelser gymnasielever kan få. Många av föreläsningarna handlade om nanoteknik, supraledare, fotoner, låg-temperaturer. Kanske det mest spektakulära var föredraget om kvantdatorn. Den bygger på kvantsystem så känsliga att deras tillstånd förstörs så fort de observeras!

Läs mer om Naturvetenskapsprogrammet (NA)