Likabehandlingsteamet

Hultsfreds gymnasiums vision är att gemensamt skapa en trygg skola där vi möter varandra med hänsyn, respekt och ansvar. Vi tar avstånd från all form av mobbning och trakasserier. Skolan arbetar aktivt för att förebygga att mobbning uppstår och agerar med kraft om någon mobbas.

Definition av mobbning och kränkande behandling

En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. En negativ handling är det när någon tillfogar en annan person skada eller obehag. Sådana handlingar kan utföras verbalt, vid fysisk kontakt, genom att skada någons personliga egendom eller indirekt genom utfrysning och isolering.
(Dan Olweus)

Den som får vetskap om mobbning kontaktar någon i likabehandlingsteamet. Medlemmarna i teamet finns som kontakter till höger. Likabehandlingsteamet arbetar enligt likabehandlingsplanen. Till höger finns även likabehandlingsplanen för nedladdning.