Studentfoton 2021

Klicka på bilderna för större bild.

3D-teknik och modern produktion, Industritekniska programmet (IN)

Student 2021 IN 1 Student 2021 IN 2

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Student 2021 BF 1 Student 2021 BF 2

El- och energiprogrammet (EE)

Student 2021 EE 1 Student 2021 EE 2

Ekonomiprogrammet (EK)

Student 2021 EK 1 Student 2021 EK 2

Estetiska programmet, E-sport (ES)

Student 2021 ES 1 Student 2021 ES 2

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Student 2021 FT 1 Student 2021 FT 2

Hultsfreds gymnasiesärskola (GYSÄR)

Student 2021 GYSAR 1 Student 2021 GYSAR 2

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Student 2021 HT 1 Student 2021 HT 2

Introduktionsprogrammen (IMIVIS)

Student 2021 IVP 1 Student 2021 IVP 2

Introduktionsprogrammen (IMIVIS)

Student 2021 YRK 1 Student 2021 YRK 2

Lärlingsprogrammet (LÄ)

Student 2021 LA 1 Student 2021 LA 2

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Student 2021 NA 1 Student 2021 NA 2

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Student 2021 SA 1 Student 2021 SA 2

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Student 2021 VO 1 Student 2021 VO 2