Studentfoton 2023

3D-teknik och modern produktion, Industritekniska programmet (IN)

IN20

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

BF20 scaled

Ekonomiprogrammet (EK)

EK20 scaled

El- och energiprogrammet (EE)

EE20 scaled

Estetiska programmet, E-sport (ES)

ES20 scaled
Fordons- och transportprogrammet (FT)

FT20 scaled
Hotell- och turismprogrammet (HT)

HS20 scaled
Lärlingsprogrammet (LÄ)

LA20 scaled
Naturvetenskapsprogrammet (NA)

NA20 scaled
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

SA20 scaled
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

VO20 scaled

IM IVIS

IMIVIS20 scaled

IVP mix och FP

IVPMIX och FP scaled