Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare har ansvaret för studie- och yrkesvägledningen i grundskolan och gymnasieskolan. De kan svara på frågor som rör studier inom ovan nämnda skolformer samt även eftergymnasiala studier som högskola, folkhögskola yrkeshögskola m.m.

Kontakter

Jennie Emanuelsson

Studie- och Yrkesvägledare gymnasiumTELEFON: 010-354 26 14E-POST: jennie.emanuelsson@hultsfred.seAdministration