Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare har ansvaret för studie- och yrkesvägledningen i grundskolan och gymnasieskolan. De kan svara på frågor som rör studier inom ovan nämnda skolformer samt även eftergymnasiala studier som högskola, folkhögskola yrkeshögskola m.m.

Kontakter

Jennie Emanuelsson

Studie- och Yrkesvägledare gymnasiumTELEFON: 0495-24 08 28E-POST: jennie.emanuelsson@hultsfred.seAdministration

Mikael Karlsson

Studie- och Yrkesvägledare gymnasiet och Ungdomskonsulent TELEFON: 0495-24 08 22, 076 - 780 32 64E-POST: mikael.karlsson@hultsfred.seAdministration

Carolina Olsson

Studie- och Yrkesvägledare grundskolaTELEFON: 0495-24 08 84, 0761-00 75 35E-POST: Carolina.olsson@hultsfred.seAdministration