Skola och arbetsliv

Ungdomar möter – i kontakter med arbetslivet – människor inom intressanta yrkesområden. Samarbete mellan utbildning och arbetsliv utvecklar vår region.

Kontaktpersoner skola-arbetsliv

Grundskoleenheterna och gymnasieprogrammen har kontaktpersoner för samverkan mellan skola och arbetsliv. Kontaktpersonerna träffas fyra gånger per år på olika arbetsplatser runt om i kommunen.

Kontaktpersoner på Hultsfreds gymnasium:

Kontakter

Jennie Emanuelsson

Studie- och Yrkesvägledare gymnasiumTELEFON: 010-354 26 14E-POST: jennie.emanuelsson@hultsfred.seAdministration

Elisabeth Kling

GymnasiechefTELEFON: 010-354 25 20E-POST: elisabeth.kling@hultsfred.seSkolledning