Skola och arbetsliv

Ungdomar möter – i kontakter med arbetslivet – människor inom intressanta yrkesområden. Samarbete mellan utbildning och arbetsliv utvecklar vår region.

Kontaktpersoner skola-arbetsliv

Grundskoleenheterna och gymnasieprogrammen har kontaktpersoner för samverkan mellan skola och arbetsliv. Kontaktpersonerna träffas fyra gånger per år på olika arbetsplatser runt om i kommunen.

Kontaktpersoner på Hultsfreds gymnasium:

Kontakter

Mikael Karlsson

Studie- och Yrkesvägledare gymnasiet och Ungdomskonsulent TELEFON: 0495-24 08 22, 076 - 780 32 64E-POST: mikael.karlsson@hultsfred.seAdministration

Elisabeth Kling

RektorTELEFON: 0495 - 24 08 76E-POST: elisabeth.kling@hultsfred.seAdministration,Pedagoger,Skolledning