Skola och arbetsliv

Ungdomar möter – i kontakter med arbetslivet – människor inom intressanta yrkesområden. Samarbete mellan utbildning och arbetsliv utvecklar vår region.

Kontaktpersoner skola-arbetsliv

Grundskoleenheterna och gymnasieprogrammen har kontaktpersoner för samverkan mellan skola och arbetsliv. Kontaktpersonerna träffas fyra gånger per år på olika arbetsplatser runt om i kommunen.

Kontaktpersoner på Hultsfreds gymnasium:

Kontakter

Jennie Emanuelsson

Studie- och Yrkesvägledare gymnasiumTELEFON: 0495-24 08 28E-POST: jennie.emanuelsson@hultsfred.seAdministration

Elisabeth Kling

GymnasiechefTELEFON: 0495 - 24 08 76E-POST: elisabeth.kling@hultsfred.seSkolledning