Individuell studieplan

Varje elev har en egen individuell studieplan där elevens kurser finns angivna. Det framgår också vilket program, inriktning och vilka fördjupningskurser eleven valt.

Efter avslutad kurs uppdateras den individuella studieplanen med förvärvat betyg. Studieplanen ligger till grund för mentorernas utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare.

Studieplanen används också vid samtal med studie- och yrkesvägledaren inför eftergymnasiala studier och framtid samt vid eventuellt upprättande av åtgärdsprogram, om det framgår att eleven inte kommer att nå de kunskapsmål som minst ska uppnås.

 

Kontakter

Jennie Emanuelsson

Studie- och Yrkesvägledare gymnasiumTELEFON: 010-354 26 14E-POST: jennie.emanuelsson@hultsfred.seAdministration