Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare har ansvaret för studie- och yrkesvägledningen i grundskolan och gymnasieskolan. De kan svara på frågor som rör studier inom ovan nämnda skolformer samt även eftergymnasiala studier som högskola, folkhögskola yrkeshögskola m.m.

Du är välkommen att höra av dig för information, rådgivning och studieplanering.

Kontakter

Jennie Emanuelsson

Studie- och Yrkesvägledare gymnasiumTELEFON: 010-354 26 14E-POST: jennie.emanuelsson@hultsfred.seAdministration