”Vad gör dom på kommunen?”

Vad gör dom på kommunen?”   visar mångfalden av yrken i vår kommun. Eleverna får veta mer om många intressanta yrkesval. Kommunala yrken är ett samarbete mellan personalkontoret och skolan. Att visa de olika kommunala yrkesområdena för våra unga är ett sätt att utveckla vår kommun.