Torsdag 19/3: start av undervisning på distans

Förändrat arbetssätt från och med torsdag 19/3

 

Hej!

Idag tisdag den 17/3 presenterade regeringen nya rekommendationer riktat till oss skolor i Sverige. En viktig del i rekommendationen handlar om att bedriva undervisning på distans för att fördröja smittspridning av corona-viruset.

Hultsfreds gymnasium kommer därför att påbörja vår undervisning på distans, våra elever uppmanas att stanna hemma men följa sitt ordinarie schema med hjälp av digitala hjälpmedel och instruktioner från sina lärare.

Dagsschema;
Onsdag 18/3;  Extrainsatt studiedag för elever.

Torsdag 19/3;
distansundervisning påbörjas.

Det här är en exceptionell situation vårt samhälle befinner sig i och vi är imponerade av hur våra ungdomar såhär långt visat förståelse för och hänsyn till att vi som skola måste ta ansvar och anpassa vår verksamhet utifrån myndigheters expertis.

Självklart förstår vi att detta påverkar inte bara våra elever, utan även elevernas familjers tillvaro.

Vi ber därför er vårdnadshavare att uppmärksamma era barn på att detta är ett beslut som fattats för samhällets bästa, där vi alla tillsammans måste hjälpas åt för att fördröja och jämna ut belastningen på hälso- och sjukvården. Vi måste alla ta detta på största allvar och hjälpas åt att fördröja smittspridningen.

Ett stort tack-

Andreas Ekberg, Elisabeth Kling och Micke Pettersson

Kontakter