Temadag psykisk ohälsa droger och alkohol

Under Temadagen kring psykisk ohälsa, droger och alkohol får alla eleverna på Hultsfreds gymnasium chansen att ta del av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Ett arbete som såklart pågår hela tiden men under temadagar som dessa sätter man lite extra fokus och gör alla eleverna både medvetna och delaktiga på bredare front. ”Här får man ta del av vårt förebyggande arbete, vi når ut till alla en sån här dag”, säger Anja Isomätte, specialpedagog på Hultsfreds gymnasium.

-Lärande och hälsa går hand i hand, när lärandet fungerar bra – mår du bra och när du mår bra – fungerar lärande bra. Lärande i sig, att gå ut skolan med godkända betyg, leder till minskad ohälsa och utanförskap.

På temat Psykisk ohälsa var Linus Ivarsson, kommunens säkerhetsansvarige, Gabriella Bodger och Håkan Karlsson från polisen och föreläste för våra gymnasieungdomar. De pratade om resan ungdomar gör, en resa som börjar i skolan och hur man påverkas av vad kompisarna gör och hur man kanske gör saker inte av egen vilja utan för att tillhöra gänget. De pratade om hur tankarna går runt planeringen av festen i helgen, hur viktigt är det med alkohol, vart ska vi vara och andra frågor.

Eleverna fick även delta genom att svara anonymt på frågor som kom upp på skärmen och i mobilen, där vi fick se svaren direkt och kunde diskutera kring detta. Linus, som tidigare jobbat som lärare och polis, Gabriella och Håkan kunde berätta mycket om deras erfarenheter från att jobbat med ungdomar under många år. 

/Elevhälsan, Jenny Berggren, Petra Bjälefors, Bea Brunnström Engström, Anja Isomettä.