Steg 4 och 5 till Linnéuniversitet

Elevröster:

—–

Den 9/1 2015 åkte tyska steg  4 och 5 till Linnéuniversitet i Växjö. Där fick vi lyssna på olika lektorer som informerade om tyska-programmet på universitet.

Vi elever tycker att det var väldigt intressant då vi fick veta hur viktigt språk, framför allt tyska, är för framtida jobb och Sveriges ekonomi. Man blev inspirerad till att fortsätta läsa tyska steg 5 och även efter gymnasiet.

Det var roligt att elever från det programmet berättade vad de själva tyckte och de gav oss tips på hur man ska göra studerandet lättare.

—–

Fredagen den 9 januari fick vi chansen att besöka Campus i Växjö på en språkdag. tyska steg  4 och 5 till Linnéuniversitet

Elever från Hultsfreds gymnasium som läser Spanska och Tyska fick vara med.

Vi spanskaelever hade en jätterolig dag med bland annat salsa lektion och en lärorik filmdiskussion. Alla elever blev även bjudna på en god lunch. Vi fick bra information om språkkurser på universitetet och blev inspirerade till fortsatta språkstudier.