UF-mässmonter

UF-eleverna på Hultsfreds gymnasium skapar en virtuell mässa med sina 3D-modellerade montrar i Makerspace.

– Vi tar alltid fram en skiss och en modell på våra montrar, innan den snickras ihop på riktigt, säger Britt Lindqvist Karlsson, lärare på Ekonomiprogrammet. Det är en obligatorisk del i processen. Nu tar vi det steget längre och lägger in de digitala montrarna i en virtuell mässhall med hjälp av Makerspace.

UF-företagen skapar modeller av sina montrar digitalt i 3D, komplett med möbler och produkter, under lektionerna i Makerspace.

– Detta är ett lysande exempel på hur digitala verktyg kan användas för att motivera, utbilda och samtidigt förädla resultatet av det arbete som eleverna utför i koppling till kursens centrala innehåll och lärandemål.

Eleverna lär sig mycket mer än modellering

Förutom kursens mål så lär sig eleverna enkel modellering, men vi täcker upp mer digital kompetens än så. Vikten av rätt ergonomiska verktyg. Kortkommandon och snabbtangenter. Nedladdning och installation av programvara. Söka och ladda ner källmaterial. Regler kring upphovsrätt. Filhantering, mappstrukturer med mera.

Grundläggande datorhantering helt enkelt, vilket eleverna har nytta av i allt sitt skolarbete.