Undervisning på plats

Hultsfreds gymnasium återgår till undervisning på plats för alla elever – Valhall blir extra matsal

På måndag den 31 augusti kommer Hultsfreds gymnasium att återgå till undervisning på plats även för de fyra klasser och de lärare som haft undervisning på distans sedan måndagen den 24 augusti. Utöver de anpassningar som redan gjorts kommer även eleverna att delas upp vid skollunchen, så att både Hultsfreds gymnasiums matsal och Valhall kommer att användas som lokal.

Fyra klasser och ett antal lärare har haft distansundervisning under en vecka sedan två elever på Hultsfreds gymnasium testat positivt för covid-19. Inga fler covid-19-fall har upptäckts på Hultsfreds gymnasium, och undervisningen kommer nu att återgå till att vara på plats.

Ett antal anpassningar har redan tidigare gjorts för att minska risken för smittspridning, men utöver det kommer man nu även att dela upp eleverna under lunchen, så att cirka 250 elever får äta i Valhall.

– Vi har fört kontinuerliga samtal med smittskyddsläkare kring situationen, och vi har kommit fram till detta beslut. Vi har en allmän smittspridning i vår kommun, och vi följer de rekommendationer som finns, säger Martin Snickars, barn- och utbildningschef.

Elever och vårdnadshavare på Hultsfreds gymnasium har informerats.
I övrigt ska elever och personal följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer för att minska risk för smittspridning. Du kan också läsa mer om de åtgärder som vidtagits här.

Kontakter

Elisabeth Kling

GymnasiechefTELEFON: 010-354 25 20E-POST: elisabeth.kling@hultsfred.seSkolledning