Vad gör en ingenjör?

Gymnasium

Vad gör en ingenjör egentligen? Vad kan en ingenjör arbeta med? Dessa frågor fick våra elever på Na-programmet chansen att fundera över tillsammans med Anna Glarner från Linnéuniversitetet. Anna jobbar som universitetslektor på maskintekniska avdelningen, där hon undervisar i allehanda kurser.

Gemensamt för ingenjörer är att de arbetar med teknisk utveckling. Anna tog exempel bland hennes tidigare studiekamrater och var de hade hamnat. Där fanns konstruktörer, produktionsingenjörer, utvecklingsingenjörer, kvalitetsingenjörer, ingenjörer som arbetade med produktionsledning, logistik, säljare och inköpare, underhållsstyrning mm. Ja, listan kan göras hur lång som helst. Anna visade också ett exempel på en industri, Hammarplats i Tingsryd, och gick igenom vilka olika typer av arbetstillfällen som fanns där.

Vilka egenskaper är viktiga för att bli ingenjör, frågade Anna? Matte, tänkte många. Det är sant, men det är inte alltid en ingenjör sitter och räknar dagarna i ända. Hur som helst är det är viktigt att ha en förståelse för matematiken bakom de processer man i praktiken arbetar med. Andra saker många ingenjörer har nytta av i olika grad är att kunna skriva bra, språk och ekonomi.

För att visa ett exempel på hur matematiken används av ingenjörer visade Anna hur hon hade gjort vibrationsanalys på en maskin. Syftet var att hitta vilket kullager det var som felade. Vibrationer är en periodisk rörelse som repeteras i ett visst intervall. En periodisk rörelse kan beskrivas med sinusfunktioner och cosinusfunktioner. Genom att addera dessa funktioner av olika frekvenser och amplituder kan man återskapa ett givet mönster. Detta utnyttjas baklänges, inom något som kallar Fouriertransform, då mätningar gjorda på maskinen översätts till dessa matematiska funktioner. Dominerande frekvenser framträder, och man kan då förstå vilket lager som är skadat.

Vi tackar för ett mycket intressant och upplysande möte!

Patrik Lindborg