Välkommen till ett nytt läsår!

Du som ska börja hos på ett nationellt program i åk 1 är välkommen till vår matsal kl 8.15 tisdagen den 18/8. Ska du börja på IM eller redan gått på IM ska du komma kl 9.15 till matsalen tisdagen den 18/8.

Ska du börja i åk 2 eller i åk 3 kommer du istället kl 9.15 på onsdagen den 19/8 till det klassrum där du förra läsåret hade din coaching.

Läget har förändrats en hel del p g a Covid-19 och nu ska vi ha undervisning på plats i skolan igen. Det innebär inte att pandemin är över, utan vi måste förhålla oss till de rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen. Trots detta ser vi mycket fram emot att få träffa er alla personligen och fysiskt istället för via en datorskärm. Vi har gått igenom hur vi kan göra miljön säkrare och kommer att i möjligaste mån följa nedanstående punkter för att alla ska känna sig säkra:

  • Inte ha stora samlingar i onödan om alternativ finns. Går det t ex att ha en viss aktivitet utomhus kommer vi att ha den utomhus.
  • Vi försöker att lösa så att vi undviker trängsel i skolans lokaler. Det innebär t ex att vi är noga med att hitta stora klassrum till stora undervisningsgrupper.
  • Vi planerar för att genomföra digitala utvecklingssamtal och ”lära känna samtal”.
  • Vi undersöker möjligheten att tillsammans med KLT förändra scheman, så att vi undviker trängsel på bussarna.
  • Vi prioriterar om städinsatserna så att vi städar vissa utsatta ytor oftare, som t ex dörrhandtag.
  • Vi försöker minska antalet ätande i matsalen som äter på samma tid.
  • Vi planerar tillsammans med lärarna för att undvika inslag i undervisningen som innebär närkontakt.

Välkommen
/
Rektorerna på gymnasiet

Kontakter