Är vård och omsorg något för dig?

Utbilda dig till undersköterska

När du går Vård- och omsorgsprogrammet studerar du människan ur flera olika synvinklar. Du får kunskaper inom områden som medicin, omvårdnadsvetenskap, pedagogik, sociologi och psykologi. Undervisningen är både teoretisk och praktisk. De praktiska momenten tränar vi på i våra moderna metodrum med aktuellt material. Du får också veta mer om vad du ska tänka på när du ska bemöta personer med olika behov.

Läs mer om Vård- och omsorgsprogrammet