Ytterligare anpassningar av undervisningen pga Covid-19

Vi har i helgen fått beskedet att ytterligare en av våra elever har testat positivt för Covid-19. Eleven var på skolan under onsdagen men har sedan varit hemma i väntan på att testas. Testet visade att eleven har Covid-19, han uppvisar symtom. Detta besked innebär att vi kommer driva all undervisning för klasserna ES19 och ES18 på distans till och med fredag kommande vecka. Vi har varit i kontakt med Region Kalmar, smittskyddsläkaren Lisa L S och diskuterat med henne hur vi ska förhålla oss till situationen på bästa sätt. Hon uppmanar att vid lindriga symtom ska man vara hemma, tänka på att hålla avstånd och att begränsa sitt umgänge. Följande lärare kommer också att bedriva sin undervisning på distans hemifrån för åk 2 och åk 3 elever oavsett programtillhörighet: Marianne Vifell Waters, Tobias Johansson, Christoffer Frick, Mattias Berggren, Åsa Thyrén och Gustav Borgengren. Du som tillhör en blandgrupp där ES19 och/eller ES18 ingår kan följa undervisningen på distans från skolans lokaler. Du som går i åk 2 och åk 3 och har ovanstående lärare får även följa undervisningen hemifrån på distans, om det fungerar med ditt övriga schema. De lektioner som ovanstående lärare skulle driva för åk 1 kommer vi att sätta in vikarier för i skolan.

 

/ Rektorerna på gymnasiet Andreas och Elisabeth och Barn- och utbildningschef Martin Snickars

Kontakter

Elisabeth Kling

GymnasiechefTELEFON: 010-354 25 20E-POST: elisabeth.kling@hultsfred.seSkolledning